Prefabrik Yapılarda İmar Mevzuatı

Prefabrik Yapılarda İmar Mevzuatı

Prefabrik yapılar kolay kurulum ve uygulanabilirlik olması, hazır olarak imal edilmesi, istenilen yere taşınması ve fonksiyonelliğiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Her yapının izne ve belirli mevzuata uygun olma şartı gibi, Prefabrik yapılarda imar mevzuatı da 3194 nolu İmar Kanunu 5.maddesinde tanımlanmıştır.

Prefabrik yapılarda imar mevzuatı diğer inşaat ve yapı imali izini olan ruhsata, imar planına, yönetmeliklerde belirlenen hükümlerle, bu hükümlerin diğer eklerine bağlıdır. İmar kanununda Prefabrik yapılarla ilgili hükümleri 20. Maddede bulunabilir. Ayrıca prefabrik yapılar için ek bir ayrıntıya gidilmemiş olmasının sebebi, bu tür yapıların diğer yapılardan ayrılmaması olarak görülebilir. Şayet bir Prefabrik yapı inşa ettirecekseniz öncelikli olarak yaptırmak istediğiniz belediyenin ilgili kısımlarına veya il özel idare bürolarına dilekçe ile isteğiniz belirtmelisiniz. Bu dilekçede; Tapu, mimari proje, yapının statik, elektrik, tesisat projeleri ile bu yapıya ait tüm resim, kroki gibi belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu başvurunuzdan itibaren Prefabrik yapılarda imar mevzuatı ters herhangi bir şey yoksa veya eksik evrak yoksa takriben 15 gün içerisinde yapı ruhsatınız ve izniniz verilir.

Günden güne kullanım alanı genişleyen prefabrik konutlar, hem bireysel olarak hem de kurum ve iş sahiplerince sıklıkla başvurulan yapılardan olmaktadır. Özelikle, kalkınmakta olan ve doğal afete uğramış yerlerde bu tür konutlar, kısa sürede insan ihtiyaçları için ve en temel barınma gereksinimi için kullanılmaktadır.

Bir önceki yazımızda Prefabrik Ev Kampanyaları hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?